Blog

Co je to token?

Vyznat se v kryptoměnách nemusí být snadné. Pojem token se objevil na trhu poměrně nedávno a nabízí velmi zajímavé možnosti pro investování. Vysvětlíme si, co je to token, jaké jsou jeho typy, jak se používá a v čem spočívá tzv. tokenizace.

Obsah:

  1. Co je to token
  2. Co je to blockchain
  3. Typy tokenů
  4. Jak funguje token
  5. K čemu se používá token
  6. Tokenizace

Co je to token?

Token je jednoduše digitální reprezentace „něčeho“ zapsaná na blockchainové síti. To, co představuje, záleží na jeho tvůrci (emitentovi). Může reprezentovat hodnotu, vklad, hlasovací právo, hmotnou i nehmotnou věc apod. Token je digitální aktivum. Symbol vlastnictví.

Zní to abstraktně? Tak se podívejte do své peněženky. Členská kartička do fitka je vlastně také token, forma reprezentace zakoupeného členství. Řidičský průkaz je reprezentací skutečnosti, že jste oprávnění řídit auto. Vstupenka do kina představuje vaše místo v sále. A teď si zkuste představit, že tyto hmatatelné reprezentace mají digitální podobu. Jsou digitálními tokeny.

 

Co je to blockchain?

Blockchain je decentralizovaná databáze, která dokáže uchovávat rozšiřující se množství záznamů a chránit je proti neoprávněnému zásahu. Využívá se zejména ve světě kryptoměn.

 

Typy tokenů

Přesná kvalifikace neexistuje, ale obecně tokeny rozdělujeme do několika širokých kategorií:

Měnové

Měnové tokeny, mince a kryptoměny jsou online měnou, kterou lze využívat na nákup či prodej zboží a služeb. Mohou sloužit i jako prostředek k uchování hodnoty. Nejvýznamnějším představitelem měnového tokenu je bitcoin. Největším rozdílem oproti „klasické“ měně (dolar, euro, koruna), je ten, že kryptoměny jsou decentralizované a nezávislé na národní bance.

Bezpečnostní

Bezpečnostní tokeny si nejlépe představíme jako cenné papíry. Vztahují se na ně tak i stejná práva a regulace. Znamenají podíl ve firmě a někdy i hlasovací právo.

Užitkové (utility)

Užitkové tokeny poskytují přístup ke službě, produktu nebo platformě společnosti. Jsou vlastně takovým poukazem na servis dané firmy. Mají reálné využití, takže jsou považovány za bezpečnější investici. Na rozdíl od tokenových cenných papírů nepodléhají regulačním omezením.

Majetkové (komoditní)

Majetkový token představuje fyzické aktivum. Majetkové tokeny jsou tedy kryté standardními aktivy, jako je zlato, ropa i tzv. Fiat (koruny, eura, dolary) měny, které mají nezávislou hodnotu. Tokenizované zlato je jednoduše digitální token krytý zlatem. Majetkové tokeny se nejvíce používají pro online nákup těžko uskladnitelných či dostupných fyzických aktiv. Tedy i nemovitostí, drahých kovů apod. 

 

Jak funguje token?

Token funguje na blockchainu jako digitální reprezentace vlastnictví daného aktiva. Znamená to, že hmotné či nehmotné aktivum bylo tokenizováno (převedeno na token) a jeho vlastník je zapsaný v síti blockchain. A se svým tokenem může dále nakládat.

 

K čemu se token používá?

Díky tokenům je možné nakupovat či prodávat věci z virtuálního i fyzického světa, od zlata přes půjčky či nemovitosti až po služby konkrétních společností.

Doposud bylo vlastnictví prokazováno fyzicky, na papíře, například kupní smlouvy nebo účtenkou, v případě nemovitostí listem vlastnictví, který je zapsán v katastru nemovitostí. Tokenizací lze nově majetky a práva z fyzického světa převádět do blockchainu. 

 

Tokenizace

Tokenizace je proces přeměny jakýchkoliv aktiv na digitální tokeny. S těmi je dále možné nakládat, přesouvat je, nakupovat a prodávat. Tokenizovat lze hmotné i nehmotné objekty a tzv. nezastupitelné věci (jako tokeny poté známé jaké NFT – non-fungible token), kdy se do tohoto NFT tokenu převede originál počítačově vytvořeného uměleckého díla. Kdo pak drží dané NFT ve své kryptopeněžence, je vlastníkem “originálu,” zatímco ostatní, kteří mají daný obrázek, 3D model, video nebo render, jsou vlastníky dokonalých kopií.

Příklad může být také tokenizace nemovitostí. Nemovitost se rozdělí na digitální podíly, tedy tokeny. Každý token tak představuje daný podíl na nemovitosti. Zájemce o investici si token může koupit a stane se tak vlastníkem daného podílu. Token pak může dále prodat, nebo jej držet a pobírat výnos z pronájmu. Výhodou je zpřístupnění investice do nemovitosti veřejnosti a také vysoká míra likvidity daného aktiva.