GDPR

1. Základní ustanovení

 • 1.1. Správcem osobních údajů dle jeho definice obsažené v čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů („GDPR”) je společnost SubInvest s.r.o., IČO: 088 13 698, sídlem Kaprova 42/14, Staré Město, 110 00 Praha 1 („Správce“).
 • 1.2. Správce provozuje webové stránky: www.subinvest.cz („Webové stránky“).
 • 1.3. Kontaktní údaje Správce: info@subinvest.cz
 • 1.4. Zpracováváme následující Osobní údaje:
  • 1.4.1. identifikační údaje, kterými se rozumí zejména jméno a příjmení, IČO a DIČ, pokud jste podnikatel;
  • 1.4.2. kontaktní údaje, jimiž se rozumí osobní údaje, které nám umožňují kontakt s vámi, zejména e-mailová adresa, telefonní číslo, a váš kontakt na sociálních sítích;
  • 1.4.3. vaše nastavení, kterými se rozumí údaje ve vašem účtu, zejména uložené adresy a profily, nastavení newsletterů a vyplněné dotazníky;
  • 1.4.4. údaje o vašich objednávkách, kterými jsou zejména údaje o zboží a službách, které jste si objednali, způsobu platby včetně čísla platebního účtu a údaje o reklamacích;
  • 1.4.5. údaje o vašem chování na webu, odkazy, na které klikáte, způsob pohybu po našem webu a posouvání obrazovky a také údaje o zařízení, ze kterého si náš web prohlížíte, jako je IP adresa a z ní odvozená poloha, identifikace zařízení, jeho technické parametry jako operační systém a jeho verze, rozlišení obrazovky, použitý prohlížeč a jeho verze a také údaje získané ze souborů cookie a obdobných technologií pro identifikaci zařízení;
  • 1.4.6. údaje o vašem chování při čtení zpráv, které vám zasíláme, zejména časy otevření zpráv a také údaje o zařízení, na kterém zprávy čtete, jako je IP adresa a z ní odvozená poloha, identifikace zařízení, jeho technické parametry jako operační systém a jeho verze, rozlišení obrazovky, použitý prohlížeč a jeho verze;
  • 1.4.7. odvozené údaje, kterými se rozumí osobní údaje odvozené z vašeho nastavení, údajů o zboží a službách, které si u nás nakoupíte, údajů o vašem chování na webu a údajů o vašem chování při čtení e-mailů, které vám zasíláme; zejména se jedná o údaje o vašem pohlaví, věku a dalším.
  • 1.4.8. identifikace zpráv, které nám zasíláte, vč. identifikátorů, jako jsou IP adresy („Osobní údaje“).
 • 1.5. Pověřenec pro ochranu osobních údajů nebyl Správcem jmenován.

2. Zákonné důvody zpracování osobních údajů

 • 2.1. Zákonným důvodem zpracování Osobních údajů je:
  • 2.1.1. plnění smlouvy mezi fyzickou osobou a Správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR („Plnění smlouvy“);
  • 2.1.2. oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR („Oprávněný zájem“);
  • 2.1.3. souhlas fyzické osoby se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby ( „Souhlas“).
 • 2.2. Ze strany Správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR. Používáním těchto webových stránek poskytujete svůj výslovný souhlas s takovýmto zpracováním.

3. Účel zpracování, kategorie, zdroje a příjemci Osobních údajů

Zákonný důvodÚčelÚdajeZdroj údajůPříjemci osobních údajů (zpracovatelé)
Plnění smlouvyVyřízení objednávky a odpověď na poptávku zaslanou přes kontaktní formulář Osobní údaje klientů (kontaktní údaje) Kontaktní a objednávkový formulář Subdodavatelé, mailingové služby, cloudová úložiště, přepravní společnosti, platební brány
Oprávněný zájem Poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) Kontaktní údaje klientů Informace z objednávek Mailingové služby, cloudová úložiště, subdodavatelé
Oprávněný zájem Běžná analýza návštěvnosti, odhalování chyb serveru a prevence podvodů a útoků na server Po dobu 50 měsíců: IP adresy a údaje o prohlížení webu, zobrazené stránky a akce na stránce. Pohyb uživatele na webu, zobrazení stránky s chybou Google Analytics, webhostingové služby a případně další analytické služby
SouhlasCílená reklama (retargeting) Po dobu max. 13 měsíců: Cookies třetích stran, IP adresy, údaje o prohlížeči a údaje o prohlížení webu Zobrazení určitých stránek na webu Reklamní platformy umožňující retargeting (AdWords, Sklik, Facebook)
SouhlasZískání demografických přehledů ve statistikách návštěvnosti Cookies třetích stran, demografické údaje (věk, pohlaví, zájmy, zájem o koupi a další kategorie) Cookie soubor DoubleClick, inzertní ID Android, ID iOS pro inzerenty Google Analytics
SouhlasMarketing a propagace webu E-maily, jména potenciálních zákazníků, IP adresy a další technické identifikátory Formulář pro newsletter Webhostingová společnost a služby pro rozesílání e-mailů
 • 3.1. Pokud není v předchozích bodech uvedeno jinak, uchovává Správce Osobní údaje:
  • 3.1.1. po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a Správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu).
  • 3.1.2. po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu.
 • 3.2. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

4. Cookies

 • 4.1. Jsou-li v článku 3 mezi Osobními údaji uvedeny soubory cookies, platí pro jejich zpracování následující pravidla.
  • 4.1.1. Pravidla pro používání nebo zablokování cookies si může každý uživatel nastavit ve svém internetovém prohlížeči, čímž dává najevo svůj souhlas s jejich zpracováním. Můžete se podívat na návod na zablokování cookies.
  • 4.1.2. Uživatel si může nastavit povolení nebo odmítnutí veškerých nebo pouze některých souborů cookies (např. cookies třetích stran). Zablokování souborů cookies může mít negativní vliv na použitelnost webové stránky a služby. Na tomto webu je návštěvníkům, kteří souhlasí s umístěním cookies do svého prohlížeče prostřednictvím patřičného nastavení chování ke cookies jednotlivých prohlížečů umístěna informace od následujících společností:
   • 4.1.2.1. Facebook
   • 4.1.2.2. Google (informace o cookies)
 • 4.2. Na Webových stránkách používáme následující cookies:
  • 4.2.1. Nezbytné cookies
   • 4.2.1.1. Jsou nezbytné k provozu Webových stránek, umožňují například přihlásit se do jejich zabezpečených částí a další základní funkčnosti stránek. Tato kategorie cookies se nedá zakázat.
  • 4.2.2. Analytické/statistické cookies
   • 4.2.2.1. Umožňují například rozpoznat a zjistit počet návštěvníků a sledovat, jak používají Webové stránky. Díky nim lze zlepšovat způsob, jakým Webové stránky fungují, například tak, že umožňují uživatelům snadno najít to, co hledají. Tyto soubory spouštíme pouze s Vaším předchozím souhlasem.
  • 4.2.3. Reklamní cookies
   • 4.2.3.1. Jsou užívány ke sledování preferencí a umožňují zobrazit reklamu a další obsah, které nejlépe odpovídají Vašemu zájmu a on-line chování. Tyto soubory spouštíme pouze s Vaším předchozím souhlasem.
 • 4.3. Vznesete-li námitku proti zpracování technických cookies nezbytných pro fungování webových stránek, nelze v takovém případě zaručit plnou funkčnost a kompatibilitu webových stránek.
 • 4.4. Další informace o cookies a jejich aktuální seznam naleznete prostřednictvím jednotlivých internetových prohlížečů, nejčastěji v položce Nástroje pro vývojáře.
 • 4.5. Souhlas může být vyjádřen prostřednictvím zaškrtávacího políčka obsaženého v tzv. cookie liště. Soubory cookies můžete i následně v nastavení svého internetového prohlížeče odmítnout, nebo si nastavit užívání jen některých
 • 5. Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)

  • 5.1. Správce může předat Osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci. Příjemci osobních údajů ve třetích zemích jsou poskytovatelé mailingových služeb, úložiště dat a souborů, analytických nástrojů a služeb pro přímý marketing. Veškeré takové předávání budeme uskutečňovat pouze v případě, že se příslušný zpracovatel zaváže dodržovat standardní smluvní doložky vydané Evropskou komisí a dostupné na adrese http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2004:385:0074:0084:CS:PDF

  6. Vaše práva

  • 6.1. Za podmínek stanovených v GDPR máte následující práva:
   • 6.1.1 .na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,
   • 6.1.2. opravy osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR,
   • 6.1.3. na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR,
   • 6.1.4. vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR,
   • 6.1.5. na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR,
   • 6.1.6. odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo e-mail správce uvedený v čl. 1.3 těchto podmínek.
  • 6.2. Dále máte právo podat stížnost Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaše právo na ochranu osobních údajů.
  • 6.3. Pokud budete mít k Osobním údajům jakékoliv otázky, kontaktujte nás prostřednictvím e-mailové adresy uvedené v čl. 1.3 těchto podmínek, tedy info@subinvest.cz

  7. Podmínky zabezpečení osobních údajů

  • 7.1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.
  • 7.2. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě.
  • 7.3. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

  8. Závěrečná ustanovení

  • 8.1. Odesláním zprávy z internetového kontaktního formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
  • 8.2. S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
  • 8.3. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašle novou verzi těchto podmínek na Vaši e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.
  • 8.4. Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 18.9.2022