Časté dotazy - FAQ

Zde najdete odpovědi na nejčastěji kladené dotazy.

Icons/Plus

Co je token?

Token na blockchainové síti může představovat téměř cokoliv, záleží pouze na jeho emitentovi (tvůrci), který jej vytvořil. Díky tokenům je nyní možné nakupovat či prodávat věci z virtuálního i fyzického světa, od zlata přes půjčky či nemovitosti až po služby konkrétních společností.

Doposud bylo vlastnictví prokazováno fyzicky, na papíře, například kupní smlouvy nebo účtenkou, v případě nemovitostí listem vlastnictví, který je zapsán v katastru nemovitostí.

Token může být listem vlastnictví v rámci blockchainu.

Token je digitálním symbolem vlastnictví.

Icons/Plus

Co je to blockchain?

Je to typ decentralizované databáze, která dokáže uchovávat rozšiřující se množství záznamů a chránit je proti neoprávněnému zásahu. Využívá se zejména ve světě kryptoměn.

V případě tokenizace nemovitostí je blockchain výhodný, protože neumožňuje vnější změnu údajů v něm zapsaných. Není možné ho hacknout či přepsat. Uchovává veškeré informace o vlastnictví, včetně těch historických. Přesně zaznamenává, kdo kdy vlastnil kolik tokenů. Zároveň povoluje časté a rychlé přesuny tokenů mezi uživateli (obchodování a přeprodej).

Icons/Plus

Co je to diverzifikace?

Rozprostření portfolia investic. Je vždy rozumné, investovat do akcií firem v různých odvětvích, a zároveň mít svůj majetek v různých investičních nástrojích. Tedy nejen v akciích, ale i v nemovitostech či dluhopisech. Není rozumné investovat všechny prostředky do jediného aktiva.

Icons/Plus

Co se rozumí pojmem likvidita?

Schopnost “přeměnit se” na peníze, či okamžitě obchodovatelný statek. Nemovitosti jsou standardně likvidní v rámci 2-12 měsíců, zatímco akcie v řádu dnů.

Naše tokeny jsou garantovaně likvidní do 30 dnů, nicméně můžete je prodat i mnohem rychleji.

Icons/Plus

Co je to kryptoměna a kryptopeněženka?

Kryptoměna je typ digitální měny či elektronických peněz, což je novodobý druh měny/peněz. Je v zásadě decentralizovaná, údaje o jejím rozdělení a o transakcích se ukládají do blockchainu.

Kryptoměny se uchovávají v kryptopeněženkách, které můžete mít buď přímo v rámci vašeho účtu na SubInvest.cz, nebo ve vlastní kryptopeněžence, která může být jak softwarová (Metamask) tak i hardwarová (Trezor). Pro zajištění maximální míry bezpečí nikdy nesdělujte nikomu přístupy do vaší kryptopeněženky.

Icons/Plus

Proč je token bezpečnější než jiné formy online investic?

Pokud se rozhodnete investovat například do podílu ve fondu, koupit dluhopis či někomu půjčit peníze, zavazuje se vám konkrétní subjekt vyplatit nejen hodnotu investice, ale i úrok k ní náležející. Informace o tomto závazku však existuje pouze mezi investorem a dlužníkem / fondem / emitentem dluhopisu. Pokud ten zkrachuje, vy o své peníze můžete přijít. V případě tokenu je tato informace zapsána v blockchainu. I kdyby naše společnost přestala existovat, váš podíl na konkrétní nemovitosti to nijak neovlivní.

Icons/Plus

Co je tokenizace a jaké má výhody?

Tokenizace je budoucí trend v ekonomice, kdy se majetky a práva z fyzického světa převádí do blockchainu.

Výhody tokenizace nemovitostí spočívají především ve vyšší míře likvidity, kdy token může jeho držitel prodat pomocí několika kliknutí online, bez nutnosti spolupracovat s realitní kanceláří či s advokátem, bez nutnosti absolvovat prohlídky nemovitosti. Další výhodou je pak frakcionace, tedy možnost koupit si pouze část nemovitosti za několik desítek tisíc korun namísto celé nemovitosti v řádu milionů.

Icons/Plus

Z čeho jsou hrazeny běžné opravy, revize nebo pojištění bytu?

Příspěvek na tyto platby nemusí držitelé tokenů posílat. Všechny tyto platby se běžně hradí z utrženého nájmu. Není-li byt nějakou dobu obsazen, hradí se z platby prvního nájmu po jeho obsazení. Výnos zasílaný držitelům podílů je tak již o tyto platby očištěn. Stejně postupujeme i při platbě daně z nemovitosti.

Icons/Plus

Je možné investovat do pozemků či celých rodinných domů nebo komerčních budov?

Naší specializací je rodinné bydlení v nájemních bytech. Do budoucna však možnost tokenizace pozemku či jiných typů nemovitostí nevylučujeme.

Icons/Plus

Jak dlouho působíte na trhu nemovitostí?

Od roku 2015 jsme se začali zabývat nákupem investičních nemovitostí a od roku 2020 jejich profesionální správou pod značkou SubInvest, s. r. o.

Icons/Plus

Jak funguje investice do nemovitosti skrze tokeny?

Každý investor, který si zakoupí token, čerpá po dobu jeho držby výnos z pronájmu, který je mu zasílán v pravidelných intervalech. Jakmile investor token prodá, přestane mu být vyplácen tento výnos. Převodem tokenu, který lze jednoduše provést na naší webové platformě, se výnos z pronájmu začne vyplácet novému držiteli.

Icons/Plus

Jak mohu prodat svůj podíl na nemovitosti?

Jednoduše tak, že nabídnete váš token k prodeji na naší online platformě. Jakmile se najde kupující, který je ochoten zaplatit vámi navrhnutou a nastavenou cenu, dojde ke k prodeji. Pokud na prodej spěcháte, kontaktujte nás napřímo na info@subinvest.cz

Výkup tokenů garantujeme do 30 dnů od podání žádosti.

Icons/Plus

Jak likvidní jsou investice do nemovitosti?

Pokud vlastníte nemovitost jako jednotlivec, může se prodej natáhnout až na několik měsíců. Naše tokeny jsou však likvidní velmi rychle. S přibývajícími uživateli na naší platformě bychom rádi dosáhli okamžité likvidity v rámci hodin od zadání pokynu k prodeji.

Icons/Plus

Jak funguje vaše garance výkupu?

Našim cílem je, aby tokeny, respektive podíly k nemovitostem, byly likvidní a jejich držitelé je měli možnost okamžitě směnit. Nabízíme garanci výkupu. Poskytujeme okamžitý výkup podílu k nemovitosti za 90 % ceny první emitace. Pokud jste si tedy koupili první token v hodnotě 30.000,- Kč, můžete zažádat o výkup a my vám nabídneme nejméně 27.000,- Kč.

Icons/Plus

Jaká je cena tokenu? A jak se bude měnit v čase?

Cena se odvíjí dle aktuální tržní situace. Jako společnost necháváme nemovitost v pravidelných intervalech ohodnotit. Po zveřejnění může být ovlivněna hodnota tokenu mezi jeho držiteli. Zhodnotí-li se tedy nemovitost v průběhu dvou let o 20 %, zhodnotí se i token reprezentující podíl na této nemovitosti o 20 %.

Icons/Plus

Kolik tokenů si mohu koupit?

Množství tokenů ke koupi jednotlivcem není omezeno, doporučujeme však, abyste své investice diverzifikovali napříč širším portfoliem nemovitostí a investičních produktů.

Icons/Plus

Je token zajištěn?

Ano, token je zajištěn konkrétní nemovitostí, na kterou je navázán. Token představuje podíl k zástavě na nemovitosti, představuje právo na výnos z pronájmu a případně i prodeje nemovitosti. Nemovitost jako taková je zajištěna zástavním právem ve prospěch držitelů tokenů. Tato zástavní smlouva je volně přístupná na katastru nemovitostí.

Icons/Plus

Je k nákupu podílu na nemovitosti potřeba vlastnit kryptoměny?

Ne. K nákupu podílu na nemovitosti nejsou potřeba žádné kryptoměny.

Icons/Plus

Jak je to s daní z nemovitosti?

Jelikož je nemovitost zapsána v katastru nemovitostí na naši společnost, odvádíme státu daň z nemovitosti my. Držitelé tokenů na daň však přispívají každý měsíc výnosem z pronájmu.

Icons/Plus

Budu zapsán v katastru nemovitostí jako vlastník?

Ne. Vlastnictví podílu k nemovitosti je chráněno na základě zástavní smlouvy, která je zapsána ke konkrétní nemovitosti na katastru nemovitostí. Zároveň je stejná smlouva v advokátní úschově, čímž je dosaženo maximální ochrany investorů.

Icons/Plus

Jak se mohu spojit s nájemníky?

Toto bohužel není možné. O správu nemovitosti se staráme my jako společnost s dlouholetou praxí na trhu.

Icons/Plus

Mohu token prodat kdykoli, nebo je nějaká minimální doba držení?

Ano, své tokeny můžete prodat, kdykoliv uznáte za vhodné.

Icons/Plus

Co když vaše společnost zkrachuje?

Pro vás jako majitele tokenu to v důsledku nic neznamená. Dostanete svůj podíl vyplacen v plné výši, jelikož jste zástavcem konkrétní bytové jednotky, a to dokonce přednostně, před všemi ostatními věřiteli.

Icons/Plus

Jak se liší tokenové podíly k nemovitostem od NFT Virtual Real Estate a Metaverse nemovitostí?

Ve světě blockchainu a kryptoměn nyní nabývají na popularitě tzv. virtuální nemovitosti, které se nakupují prostřednictvím NFT. Náš byznys model se však týká skutečných nemovitostí z cihel, zapsaných v katastru nemovitostí ve skutečném světě. U nás si kupujete podíl na výnosu z konkrétní bytové jednotky, nikoliv virtuální pozemek či budovu v některém z tzv. metaversů.

Máte jiné dotazy?

Pokud nemůžete najít odpověď na vaši otázku, můžete nás vždy kontaktovat. Na vaše dotazy rádi odpovíme.