Jak to funguje

01

Každý token reprezentuje fixní podíl na výnosu z pronájmu (fixní podíl na vlastnictví / na výnosu z prodeje) a právo na rozhodování o budoucím nakládání s nemovitostí.

01
02

Výnos z pronájmu je pravidelně připisován na váš investiční účet. Vyplacen může být kdykoliv.

02
03

Právní jistota držitelů tokenů je zajištěna prostřednictvím advokátní úschovy, která znemožňuje prodej nemovitosti, aniž by nedošlo k výplatě kupní ceny do advokátní úschovy. Advokátní kancelář je vázána stavovskými předpisy a zákony ČR vyplatit peníze vložené do advokátní úschovy právoplatným držitelům dokumentů, jež jsou součástí každého jednotlivého tokenu.

03
04

Nemovitosti jsou ohodnocovány jednou za 24 měsíců znalcem, čímž dosáhneme adekvátního ohodnocení tokenu.

04
05

Nezpochybnitelné právo k nemovitosti - token představuje zajištění stejným zástavním právem, jaké používá banka, když zajišťuje hypoteční úvěr.

05
06

Buy-back garance - naše společnost SubInvest, se zavazuje k výkupu tokenu za minimálně 90 % hodnoty určené při emitaci, a to kdykoliv do 30 dní od zaslání elektronické žádosti.

06
07

Každá nemovitost určená k tokeniaci je zveřejněna na webu s aktuálním obsazením, hodnotou a s plánovanými či provedenými opravami.

07
08

Tokeny lze kdykoliv zpeněžit. Vámi držené tokeny můžete kdykoliv nabídnout ostatním investorům online na naší platformě. Cenu si určujete vy.

08
09

Pro každou nemovitost zajišťujeme plnou správu, od uzavření nájemních smluv, pojištění, platby daně z nemovitosti po běžné opravy a údržbu.

09
10

Náklady související s vlastnictvím nemovitosti hradíme z výnosu z pronájmu. O tyto platby tak nikdy nebudeme žádat držitele tokenů.

10